Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 • a) starostu,
 • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • d) podľa osobitného zákona.
(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
 • a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 • b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 • c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 • d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 • e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 • f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 • g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 • h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 • i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 • j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce

Vasil Peter poslanec
Balogh Ladislav poslanec
Matyiová Dóra poslankyňa
Jevcsák Karol poslanec
Jónáš Ján poslanec
Ignác Tomáš poslanec
Mgr. Tóth Otto poslanec

Úradné hodiny

Pondelok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Utorok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Streda:

nestránkový deň

Štvrtok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár